Agil Booster

I Agil Agenda er vi dybt optaget af at knække koden til de problemer, som forhindrer organisationer I at blive agile og så hjælpe dem til at blive det. Vi er agile eksperter, og er dybt nede i detaljerne i alle de gængse agile metoder og frameworks.

Ingen metode skaber forandringer i sig selv, og det gør organisationsændringer heller ikke. Det er ændret adfærd, der skridt for skridt skaber en ny kultur, som flytter sig i en stadig mere agil retning. Jeres handlinger skaber jeres kultur.

At arbejde agilt er ikke et quick-fix, og at skifte mindset sker ikke, bare fordi man får besked på at gøre det. Det tager tid, men for overhovedet at få det til at ske, er det nødvendigt at være helt tydelig om hvilke forandringer, man ønsker at se og så gå i gang med det vigtigste først.

Vi er metode og værktøjs uafhængige, og vi ved, at en succesfuld agil forandring, der giver virkelige gevinster, skal baseres på data. Konkrete og målbare resultater kræver simpelthen data.

Selvom du er godt i gang med det agile, så spørger du måske dig selv, som så mange andre gør: “Hvad præcis har vi opnået?” og “Har vi egentlig flyttet os derhen, hvor vi gerne ville være?”. Eller: “Hvordan kommer vi videre herfra, hvor vi  står i dag?”.

De svar kan vi hjælpe dig med at finde. Vi tilbyder nemlig en Agil booster, som kan hjælpe virksomheder med dels at finde ud af, hvor sikkert de står på den agile bane, ligesom vi med enkle praksisser kan gøre jeres agile teams endnu mere effektive end de allerede er. Vi bygger simpelthen videre på det gode fundament, I sikkert allerede står på.