Få lige et motiveret team på plads!

Det er ikke noget overraskende i, at projekter gennemføres i teams. Dette gælder ligegyldigt hvilken projektmetode, man bruger. Scrum er nok den ramme, der sætter mest konkret fokus på teamet, og har som en del af sin DNA, at selvregulerende teams med tiden vil blive hyperproduktive teams, der arbejder meget mere effektivt end traditionelle projektteams. Scrum taler også om motiverede teams som en del af nøglen til succes.

Og hvordan får man så motiverede og hyperproduktive teams etableret?

Hvis sådanne teams er nøglen til succes, så er det jo bare med at komme i gang.

Tjah, motiverede teams kan man ikke bare kommandere til at opstå. Set fra en praktikers  side, er der ingen tvivl om, at velmotiverede team medlemmer skaber langt bedre resultater end teams, hvor en eller flere medlemmer ønsker, at de arbejdede med alt muligt andet end netop dit projekt.

Men er det teamets eller projektlederens opgave at sørge for motivation i teamet? Svaret er, at ansvaret er delt. Man kan ikke motivere et teammedlem, der på forhånd har besluttet sig til ikke at ville medvirke positivt i projektet, uanset hvad. Men projektlederen eller Scrum Masteren har et særlig ansvar for at holde teamet motiveret.

Uanset hvilket projekt, man står i spidsen for, om projekterne foregår i den offentlige eller den private sektor, om man underviser eller andet, så står man i front, og ens evne til at skabe begejstring og til at smitte teamet med positiv energi vil være helt afgørende for teamets motivation og tro på, at projektet lader sig gennemføre med succes.

Kender du denne situationen?

En projektleder står med nedadvendte mundvige, kigger ned i gulvet og siger: “Jeg ved, at vi kan gøre det!”. Det er ikke specielt troværdigt og motiverende for teamet. Som projektleder er man jævnligt ude for, at skulle skabe gejst og tro på en projektstrategi og -plan på et tidspunkt, hvor meget er uklart. Men har man ansvaret for projektet, har man også ansvaret for at skabe energi i og begejstring for projektet.

Her er 3 praktiske forslag til motivationsskabende adfærd:

  1. Godt humør smitter. Det gør dårligt humør også, men heller ikke projektledere har gode dage hver dag. På de mindre gode dage, så prøv at “sparke dit dårlige humør til hjørne”, så du ikke smitter teamet. Et gnavent team producerer ikke lige så meget som et team fuld af gejst og glæde.
  2. Brug humor og vis, at du har overskud – også når du lejlighedsvis ikke føler dette overskud eller når projektet bliver vanskelligt. Teamet bliver utrygt, hvis du viser, at du er usikker. Alle projekter har indbygget usikkerhed, men af hensyn til teamet, så må du gemme din usikkerhed væk og altid holde fanen højt, og vise vejen.
  3. Behandl teamet med respekt for hver enkelts kompetencer. Du har det team, du har, så det gælder om at få det bedste ud af hvert teammedlem. Sørg for, at alle føler sig set og hørt. Du vil blive overrasket over at se, hvordan de i teamet, som du måske ikke regner så meget med, kan løfte sig, når de får chancen for at vise, hvad de kan.