Hvorfor ”leger vi agile”, hvis der ikke for alvor er et ønske om forandring?

I de seneste år har jeg arbejdet med agile transformationer og projekter. Både store og små. Min baggrund for at gøre det, er 10 års praktisk erfaring med agile metoder. Jeg underviser i Scrum og Kanban og coacher, så man vitterlig får en agil implementering og ikke bare vandfald i forklædning.

Siden jeg startede Xvoto, har jeg nørdet i det, jeg havde mest lyst til, nemlig agile metoder og systemer. Vi samarbejder bl.a. med Lean Kanban Inc. og PMI som agile eksperter, så selvom Xvoto ikke er en af denne verdens McKinseyer, så oplever jeg bred anerkendelse af vores faglighed. Det man nørder med, bliver man tit god til…

Jeg skriver artikler, holder foredrag og tør stikke snuden frem. Det gør jeg for at udvikle mig og holde mig helt ude på forkanten.

Og hvorfor fortæller jeg så det?

Det gør jeg, fordi jeg igen og igen oplever, at på trods af den erfaring og ekspertise jeg bringer med til dem, der har bedt om – ja, faktisk købt – min hjælp, så slås der mange krumspring for at undgå at foretage de ændringer, der skal til for at få en agil transformation, der giver de mærkbare gevinster, man er ude efter.

Er det ikke ulogisk?

Sund fornuft og sund praksis følges ikke altid ad

Nej, det er ikke så ulogisk endda.

På ledelsesniveau læses rapporter og statistikker, udgivet af diverse analyseinstitutter, flittigt. F.eks. dokumenterer Standish Group, PMI m.fl. entydigt, at agile virksomheder klarer sig bedre end andre. I Scrum- og Kanban-verdenen har man målt optimeringsgevinster på flere hundrede procent.

Hvem vil ikke gerne have det? Det vil enhver ledelse da! Og ”de tunge drenge” siger jo, at det virker!

Når de så samtidig kan se, at både Scrum, men især Kanban er ret simpelt at komme i gang med, så starter man, uden at vende den agile mønt for at se, hvad der står på bagsiden.

På bagsiden står bl.a.:

  • Adfærdsændringer er nødvendige på BÅDE ledelses- og team-niveau
  • Tillid og en vis fejltolerance, er en forudsætning
  • Nedbryd siloer og undgå suboptimering
  • Nye ledelsesprincipper og ofte færre ledere
  • Vigtigt! Der står TRANSPARENS i flammeskrift

Med en agil transformation igangsætter ledelsen noget, der dels kan save den gren over,  de selv sidder på, og dels sætter spotlys på de dårligdomme, der er i systemet. Altså det system, de selv har stået i spidsen for, måske i årevis.

Det kræver mod og selvindsigt og kan naturligvis virke skræmmende.

Det gælder også på team-niveau.

Man skal vitterlig være interesseret i organisationens bedste, for uden betænkeligheder at gå ind i eller stille sig i spidsen for et agilt initiativ.

Langtfra alle har det fornødne mod, og dét er en væsentlig grund til, at sund fornuft og sund praksis ikke altid følges ad. Det er for skræmmende og 100 gange lettere at fortsætte, som man plejer.

Det gør ikke ondt

Det føles trygt

Det er bare ikke sådan man skaber forandring, forbedringer og innovation

Man får ikke det hele for det halve

Som nævnt: Agile organisationer klarer sig bedst. ”Going agile” er således en klog og rationel beslutning. Og det betaler sig!

Derfor er utallige virksomheder i gang med agile transformationer. Mange gør det bare, uden at ville betale prisen. Man kan ikke bare pege på sine medarbejdere og sige: ”Kunne I ikke lige blive lidt mere agile?” samtidig med man på ledelsesniveau fortsætter som hidtil.

Er det sådan, man tænker ”agile”, så får man:

  • Lidt mere transparens. Det er fint, men det alene giver ingen agil organisation
  • Mere af det, man havde før – bare med nye mærkater
  • Frustrerede medarbejdere. Altså dem, der forstår agile
  • En undskyldning for at sige: ”Vi er SÅ anderledes – det er klart, at agile ikke virker her”
  • Hvis man får ekstern hjælp, et alibi for at sige: ”Vi arbejdede med eksperterne – ikke engang de, kunne få det til at lykkes”

Det er bekvemt, nemt og meget letkøbt.

Jeg lægger ikke igen ryg til halvhjertede agile tiltag

Jeg bliver frustreret og stresset af at være en del af noget, jeg ved, ikke kan fungere, så jeg har taget en beslutning:

Hvis man ikke ved, hvad man vil opnå med sin agile transformation eller vil uddanne sin organisation, så den står klar, når det agile tog kører, eller hvis man vil ”tilpasse agile” til ukendelighed, så siger jeg pænt nej tak til at være med.

Jeg spilder min tid og virksomheden deres penge på noget, der alligevel aldrig kan lykkes.

Men de organisationer, der er ægte interesserede i at optimere deres processer, systemer eller arbejdsform v.h.a. agile, med DEM vil jeg med største glæde og entusiasme dele alt hvad jeg ved efter 10 år med næsen i det agile spor.

Er det jer, så ringer I bare! Nummeret er 5151 9297. Jeg står klar! 😊