Skal – skal ikke – Om certificering af projektledere: Er det unødvendig spild af tid og penge eller er det dumt at lade være?

Der er jævnligt debatter i gang om, der er nogen værdi i projektledercertificeringer eller ej. Disse debatter bærer tit præg af nærmest religiøse holdninger enten for eller imod certificeringer. Problemet i den slags debatter er, at det er umuligt at bevise, om man har ret, uanset hvilken holdning man har. Projektledelse er jo ikke en eksakt videnskab, hvor man kan sætte to streger under facit.

Man kan dog dokumentere – det gør f.eks. PMI i deres Pulse of the Profession, at organisationer, der fokuserer på at løfte kompetencerne hos deres projektledere og har aktivt deltagende projektsponsorer m.v., har større succes med deres projekter, end de organisationer, der ikke aktivt arbejder med dette.

Virksomhedens projektkultur og -modenhed afgør om man stabilt lykkes med sine projekter

Mine erfaringer gennem ca. 25 år er helt i tråd med ovenstående, men med den tilføjelse, at de organisationer, der bruger tid og penge på at gøre deres projektledere skarpere, typisk er dem, der allerede har opnået en vis modenhed, og derfor har forståelse for kompleksiteten i projekter. De har erkendt, at den succesfulde projektleders kompetencebredde, ikke bare kommer af sig selv.

I disse mere modne organisationer ved ledelsen også, hvordan den selv bedst kan understøtte sine projekter og projektledere – og gør det! Bl.a. ved at bidrage med:

 • On-demand strategisk eller forretningsmæssig beslutningstagen
 • Løbende at holde sig godt informeret om projektet, og ikke mindst
 • At sikre, at resten af organisation bidrager med nødvendige ressourcer, viden m.m.

De ved, at en projektleder ikke kan eller skal være en enmandshær.

Der er kontant afregning, hvis man lader projektlederne i stikken

Hvis ikke man arbejder på at løfte hele organisationens projektmodenhed, så vil man se, at nogle projekter lykkes, mens andre kører direkte i hegnet. Man vil se, at nogle projektledere lykkes oftere end andre, måske pga. af deres personlige gennemslagskraft, men selv de dygtigste vil fejle ind imellem, fordi de ikke får de nødvendige betingelser for succes. Bl.a. i form af ledelsesopbakning og rådighed over ressourcer med de nødvendige kvalifikationer og tilstrækkelig tid til projektet.

Mange af os har sikkert mødt projektledere, der var certificerede, men temmelig uduelige, eller nogle gudsbenådede projektledere, der aldrig har været i nærheden af en certificering. Nu findes der jo også personer, der har haft kørekort i årevis, men stadige er elendige bilister, eller nyudklækkede bilister, der kører som en drøm. Men ville man nogensinde drømme om at sende folk ud i trafikken hvis ikke de kender trafikreglerne?

Nej vel? Det er oven i købet forbudt!

Det modsatte er ofte tilfældet i projekter, hvor det er en ofte brugt floskel, at projektledelse ”bare er sund fornuft”. Derfor betror man projekter og store budgetter til folk, der ikke har kvalifikationerne til opgaven, men alligevel siger ja tak. Måske fordi de ikke ved, hvad det egentlig er, de siger ja til.

Det skal jo gå galt. Og det gør det!

Tallene taler for sig selv.

Er der sammenhæng mellem fejlede projekter eller ukvalificerede projektledere og projektledercertificeringer?

Nej, selvfølgelig ikke!

Projektcertificeringer gør ikke projektledere dårligere til deres arbejde, og den certificerede projektleder kommer utvivlsomt hjem med noget viden, som han/hun i det mindste selv kan bruge.

Men vælger man en projektmetode, der ikke passer til ens organisation, så kan det fra et virksomhedssynspunkt sagtens være spild af tid og penge at certificere sine projektledere i denne metode.

Er en organisation meget hierarkisk opbygget vil en agil metode typisk ikke være særlig velegnet, og er den projektumoden, vil det oftest være en for stor mundfuld at vælge f.eks.  PRINCE2.

At man vælger den forkerte metode, gør bare ikke metoden i sig selv ubrugelig.

Ser man på de etablerede certificeringer både agile og ikke-agile, så kræver de alle, at man har styr på rammerne for projekterne, samt viden om, hvordan man sikrer robust styring af disse rammer.

Check f.eks. PMI’s ISO-certificerede projektstandard. Her finder man 10 videnområder, som jeg ikke kan forestille mig, at nogen professionel projektleder ville finde unødvendige eller ligegyldige. Her er 6 af dem:

 • Scope management
 • Communication management
 • Time management
 • Quality management
 • Risk management
 • Stakeholder management

Alle de gængse projektcertificeringer – både agile og traditionelle – behandler disse videnområder i én eller anden form. Der er bare forskellige måder at gøre det på.

Hvad er så problemet og hvad er løsningen?

De fleste organisationer har en projektmetode i én eller anden udstrækning, men problemet er, at mange vælger en metode, uden at gøre sig klart, om organisationen kan rumme den, og hvad det kræver at få metoden til at fungere. Man vælger tit ”det de andre gør”, uanset hvad konkrete projektresultater viser.

Mange går efter en agil metode, fordi det på papiret ser ud til at være nemt og giver en højere succesrate. Problemet er bare, at intet er gratis eller kommer af sig selv. Agile metoder kræver oven i købet et helt ændret mindset, og det betyder, at man er nødt til at investere i uddannelse. Ikke kun af et par Scrum Masters, men bredt og in-house så hele organisationen forstår de nye agile sammenhænge i virksomhedens kontekst, og hvad eget bidrag til sunde, agile projekter skal være.

Det rækker heller ikke at kun uddanne eller certificere enkelte projektledere i en eller anden metode. For tændt af den hellige ild, kommer de nycertificerede tilbage i organisationen, som ikke aner, hvad denne certificering går ud på, og derfor ikke kan agere fornuftigt og dermed få hele projektsystemet til at fungere.

Hvis man skal have sundere projekter og vil have noget ud af at uddanne eller certificere sine projektledere, så kræver det især at:

 1. Man nøje overvejer, hvilken metode der passer bedst, og tænker kontekstbaseret
 2. Organisationens ledere arbejder målrettet på at blive gode projektsponsorer
 3. Leveranceteams forstår, hvad det kræver at være velkvalificerede teammedlemmer
 4. Man er villig til at uddanne hele sin projektorganisation, så der bliver fælles fodslag
 5. Man investerer løbende i at vedligeholde projektlederkompetencerne
 6. Nyansatte uddannes i den projektmetode, der følges, så de hurtigt kommer i omdrejninger

Et par afsluttende bemærkninger og tips

For at opsummere, så har projektcertificeringer naturligvis værdi. Man får ”kondenseret viden” ofte opbygget over mere end 50 år, men man får kun gode resultater ud af disse certificeringer, som kan være ganske komplekse, hvis man uddanner alle sine projektledere og er nogenlunde konsekvent i sin brug af projektmetoden hjemme i organisationen.

Kan man klare sig uden projektcertificeringer?

Ja, naturligvis! Det vigtigste er, at man undgår en ”hver-projektleder-gør-det-de-selv-synes” situation, men har nogle stærke rammer omkring sine projekter. Man kan sagtens få en god, praktisk projektuddannelse, og en effektiv (evt. agil) metode implementeret, uden at skulle kaste sig ud i omfattende og dyre certificeringer.

Det jeg har set virke bedst, er at:

 1. Inden man kaster sig ud i det store certificeringsridt, så overvejer man først, hvor skoen trykker på ens projekter, og vurderer hvad ens organisation kan rumme
 2. Derefter overvejer men, hvor man godt kunne tænke sig at være ift. struktur, opfølgning, rapportering m.v.
 3. SÅ vælger man, hvilken metode, der passer bedst, og oftest er en letvægtsmetode mere end nok. Keep it simple, og undgå at komplicere projekterne unødigt

Derefter uddanner man sine projektledere, og de bedste resultater opnår man, når man uddanner hele flokken in-house, i stedet for kun en enkelt eller få projektledere. Denne investering får du igen mange gange i kraft af optimeret projektgennemførsel og mindre spild, fordi tingene gøres rigtigt første gang!

 • Vil du vide mere om hvilke projektmetoder, der passer bedst til din organisation og dine projekter?
 • Kunne du tænke dig at få opkvalificeret dine projektledere eller dine egne projektkompetencer?
 • Vil du have en Scrum Master eller Product Owner certificering eller vide mere om Kanban?
 • Vil du have en gennemgang af din projektmetode for at sikre at den er fit-for-purpose?
 • Eller har du bare spørgsmål vedr. projektmetode generelt?

Så er du velkommen til at kontakte mig på: info@xvoto.dk. Du kan også læse mere på http://www.agilagenda.com