Den fejl du ikke må begå, når du netværker i dine projekter

Netværk op, netværk ned, succes det vil jeg have….

Jeg havde en gang en chef, der sagde til mig: “Hvis du skal have succes og blive til noget, så må du virkelig lære at netværke opad”.

Det satte nogle tanker i gang. Det sætter nok altid nogle tanker i gang, når man får gode råd fra chefen. Især når man synes, at det meste egentlig går, som det skal.

Men der må jo have været en grund til, at jeg ud af det blå skulle have dette råd med på vejen. Jeg har siden tænkt meget over, hvad der egentlig driver værket i projekter, og hvad man som projektleder trækker på, når nu man ikke har nogen formel magt. Jeg har fundet ud af, at det, der især få projekterne til at køre glat, er evnen til at netværke.

Det, der driver og motiverer de fleste projektledere, er at køre projekter i mål med succes. Nu kan man jo ikke gøre alting selv, så man er afhængig af andres kompetencer og hjælp fra kolleger, medarbejdere, leverandører m.v. Men de har også andre projekter, andre opgaver eller andre prioriteter. De synes måske endda, at der er ting, der er langt vigtigere end dit projekt.

Du er også afhængig af robuste ledelsesbeslutninger, der træffes på et oplyst grundlag. Din styregruppe er din bedste allierede, hvis du kommer i en tilspidset situation, og har brug for ledelsesopbakning. Din projektsponsor har magten til at stoppe projektet eller lade det fortsætte, alt efter hvordan tilliden er til dig og din måde at lede dit projekt på.

Så her er den fejl, du ikke må begå på dine projekter:

Du må ikke nøjes med at netværke med dem, du synes er nemmest, sjovest, mest interessante og mest inspirerende at netværke med.  Du skal holde dig hele projektorganisationen for øje, og være sikker på, at du kommer hele vejen rundt. OG…

Du må og skal netværke både op og ned!

Nogen finder det nemt og ligetil at tale med projektteamet om de opgaver, der skal gennemføres, og nogle trives som en fisk i vandet, når de skal briefe ledelsen eller have styregruppen i tale. De færreste er lige stærke til begge dele. Men begge grupper er en helt vital del af dit projekt. Så uanset hvordan hierarkiet i din organisation og på dit projekt er, så må du kaste dig ud i netværkeriet – også selvom det ikke falder dig helt naturligt.

Er det nu, du tænker:

…Fint! Så skriver jeg dem en mail!

Så er svaret et rungende NEJ! Intet kan erstatte kommunikation ansigt til ansigt, og vil du have folk til at gøre noget for dig, hjælpe dig, rådgive dig, huske dig etc. så er der ingen vej uden om. Du må op af stolen og ud og tale med folk. Hvis du ikke er vild med det, så må du øve dig. Det er den personlige kontakt, der giver dig de resultater, du helst vil have.

Her har du et par punkter, der er værd at huske på:

  1. Forberedelse, forberedelse og atter forberedelse. Ligegyldigt hvem, du skal have i tale, så skal du gøre dig helt klart, hvad du vil have ud af samtalen, hvordan du skal formulere dig, om du skal være formel eller uformel og hvad du evt. skal passe på
  2. Overvej hvorfor personen skal interessere sig for dig og dit projekt. Du er sandsynligvis kun én af mange mennesker, der skal bruge vedkommendes hjælp, opmærksomhed, mening m.v. Du skal kunne forklare, hvorfor din sag er vigtig
  3. Læg en strategi for samtalen, så undgår du at spilde både din og andres tid. Du minimerer samtidig risikoen for at blive spist af med en “sludder for en sladder