Lad os få realismen tilbage omkring Scrum. Glem Spotify. Glem “Scrum Nirvana”

Jeg har i efterhånden 10 års tid arbejdet med agile transformationer fra diverse vinkler. Jeg blogger, jeg underviser i Scrum og Kanban, holder foredrag om agile, coacher agile teams og rådgiver de ledere, som også må lægge deres ledelsesvaner om, hvis de skal kunne spille godt sammen med deres agile teams.

Ude i virkeligheden hos kunder, kursister m.v. hører jeg meget tit noget i denne retning:

  • “Jamen jeg har hørt at Spotify gør sådan og sådan, det vil vi også gerne”
  • “I Spotify fungerer selvorganisering perfekt! Sådan skal vi også være”
  • “Nogen, der arbejder for Spotify siger eller gør dit eller dat”

Det er ikke fordi, jeg vil være en æggeknuser, en party spoiler eller bare småirriterende. Men nogen er nødt til at sige det højt:

Vi kan ikke alle være som Spotify. Kun én organisation kan, og det er Spotify selv.

Scrum Nirvana findes ikke – jeg har i alle tilfælde aldrig set det…

Glem Scrum Nirvana – det findes alligevel ikke. Og hvis det skulle gøre i enkelte tilfælde, så er det fordi, man har arbejdet benhårdt på at komme derhen.

Scrum, Kanban m.v. er ikke en gratis omgang. Det kræver hårdt arbejde med virksomhedskulturen, medarbejdernes – og ledernes – mindset, at man tager de agile værdier til sig og arbejder efter dem. Og selve metoden? Den skal naturligvis følges, hvis man skal have noget ud af at bruge den. Sådan er det bare, og det er da bare almindelig sund fornuft.

Det jeg ser mange steder, er ledere og såmænd også medarbejdere, der tror, at man bliver agil sådan nærmest af sig selv. Men der findes desværre ikke en agil skjorte, man kan tage på en dag og BUM så er man agil. Sådan spiller det agile klaver desværre ikke. Hvis det gjorde, ville jeg gå ind i manufakturbranchen 🙂

Men det er ikke ens betydende med, at man ikke skal tage skridtet mod en agil samarbejdsform. Tvært imod, så er det noget af det smarteste man kan gøre, hvis man vil have mere gennem pølsemaskinen samtidig med at folk bliver mindre ophængte og stressede. Men man skal gøre det med omtanke og man skal have et formål og en plan med det.

Vigtigst af alt, så skal man være realistisk. Ingen organisation, der er siloorganiseret (krydret med personsiloer), har arbejdet vandfaldsagtigt i mange år, har mange tværgående afhængigheder og mere i den boldgade, vil kunne komme fra dette ståsted over til et nyt agilt fra et øjeblik til det næste. Man må indse, at der nemt kan gå et par år, før de nye vaner og tankesæt er blevet en del af organisationens DNA. Uanset hvad man ellers måtte love jer. (Mange lover lidt rigeligt).

De 3 vigtigste grunde til at agile transformationer tager tid

  1. Når man skifter til en agil arbejdsform, kan man ikke bare skifte organisationen ud samtidigt. Man har de medarbejdere, man har. Nogle er topentusiastiske, nogle kan ikke se, hvad agile skal til for, og andre er et sted midt imellem. Det er et forandringsprojekt, der tager tid, når alle skal med på den agile vogn. Modsat Spotify, hvor man slet ikke kan være, hvis man ikke er vild med at arbejde agilt
  2. Etablering af nye vaner tager mere tid, end mange har tålmodighed til at vente. At gå fra vandfald til agile er et paradigmeskift. Både for medarbejderne og for lederne. Måske især mellemlederne, som pludselig mister noget beslutningskompetence, som nu delegeres nedad.
  1. Mellemlederne og projektlederne er dem, der – i hvert fald med Scrum – bliver ramt hårdest af skiftet til agile. Jeg oplever jævnligt at blive modarbejdet af disse to grupper. Langt fra altid i det åbne – det kunne jeg forholde mig til. Topledelsens evne til at håndtere denne vigtige medarbejdergruppe er afgørende for, hvor godt en agil transformation lykkes og hvor længe den tager.

Tilbage til starten: Selv efter et par år er man næsten med statsgaranti ikke i nærheden af at ligne Spotify på den agile front. Men man kan med god planlægning og fokus på, hvor man vil hen og med en god portion vedholdenhed rykke sig skridt for skridt i en mere agil retning.

Agile metrikker

Jeg kan også kun anbefale at måle jævnligt, hvor meget I rykker jer, og hvor langt I er kommet. (Nu får jeg nok nogle stykker på nakken). Ja, jeg sagde måle! Man må gerne måle sine agile teams, og hvornår ville I ellers foretage en investering uden at se efter, om I får noget ud af den?

Vil I vide mere om, hvordan I får styr og retning på jeres agile transformation, så kontakt mig endelig på 51519297 eller skriv til info@xvoto.dk. Jeg svarer altid i løbet af nul-komma-fem.

P.S. Agile virker, så tøv ikke med at gå i gang. Men gør det først, når I ved, hvor I vil hen