PMI EMEA 2018 – here I (and Kanban) come!!

Nu har jeg fået fornøjelsen af at tale på PMI EMEA 2018 Conference i Berlin. Juhuuu!!! Mit foredrag, som jeg glæder mig meget til at gøre knivskarpt, hedder: “Improve Organisational Flow and Performance by Climbing Kanban’s Maturity Ladder”.
Det bliver så godt at rykke fra at tale om det, der foregår på team-niveau op til det strategiske, som i virkeligheden er dér, hvor man kan få tingene til at rykke og skabe vedvarende forandring. Ikke for forandringens skyld, men for at skabe hurtigere og bedre resultater = flere $ og større arbejdsglæde.
Det er blevet mere og mere tydeligt for mig i de efterhånden mange agile transformationer, som jeg har været en del af, at ledelsens aktive medvirken – eller det modsatte – er det, der får en transformation til:
1. at lykkes
2. at sande til eller
3. at køre direkte i hegnet.

Hvorfor kører agile transformationer i hegnet?

At en transformation kører i hegnet, har intet at gøre med den agile metode, f.eks. Kanban. Det har kun noget med viljen til forandring, lysten til transparens, og evnen til at kigge indad at gøre. Hvis dette mangler på ledelsesniveau, ja, så vil tingene sande til, lige så sikkert som at 2+2=4.
Og så har det selvfølgelig også noget at gøre med den agile coach’s evne til sammen med ledelsen at skabe struktur og retning for transformationen, så de forskellige teams ikke stikker af i alle mulige retninger. Det er beklageligvis noget, som mange glemmer i begejstringen over selvstyrende teams, og tværfaglighed. 2 ting, som i parentes bemærket, ikke bare kommer af sig selv.
Jeg arbejder løbende med at skabe balance mellem selvstyring og governance, som jo faktisk er en integreret, men lidt glemt, del af alle agile metoder. Vi har jo stadig en vare, der skal leveres.
Annette Vendelbo - dependency board
Men alt det vil jeg komme ind på i mit foredrag i Berlin, hvor jeg vil vise, hvordan Kanbans modenhedsniveauer giver klare anvisninger og retning på, hvordan man rykker sig fra et ofte (for) primitivt team Kanban board til det strategiske niveau, hvor man har styr på og balance i sin portefølje. Og så er det ikke engang særligt besværligt, når først man har sat sig for at gøre det. Det kræver bare min hjælp i nogle dage og lidt løbende coaching.

Undgå de værste fejl og book mig til et foredrag om f.eks. Kanban, Ledelsens ansvar i agile transformationer eller Sådan klarer I skiftet til agile med succes

Hvis nu du ikke skal til PMI EMEA konferencen i Berlin den 7-9 maj, men er blevet nysgerrig efter, hvordan Kanban gør dig og din organisation mere agil, så kan I booke mig til at holde dette foredrag – eller et særligt tilpasset til jer – hos jer. I kan altid kontakte mig på info@xvoto.dk, så er jeg på vej.P.S. Kanban kan bruges overalt, hvor man leverer services. Det er ikke kun en IT-ting.

P.P.S. Hvis I bruger Scrum, men synes, at det er svært at få det til at virke, så skift til Kanban. Alle de teams, jeg har arbejdet med, har været i gang i løbet af nul komma fem og har skabt overbevisende resultater!